Pengurusan Kanan
 

 

EE KOK SIN
Ketua Pegawai Kewangan

Ee Kok Sin memulakan kerjaya beliau pada tahun 1982 sebagai Akauntan Pelatih dengan sebuah firma Akauntan Bertauliah di London. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam pengauditan, fungsi perbendaharaan, perakaunan kewangan, pengurusan kewangan dan teknologi maklumat. Sebelum pelantikan beliau di AFFINBANK, beliau adalah Pengurus Besar, Kewangan & Perkhidmatan Pengurusan Danaharta Nasional Berhad. Beliau adalah Ahli Felo Persatuan Akauntan Bertauliah (FCCA) dan ahli Institut Akauntan Awam Diperakui Malaysia (MICPA) dan Institut Akauntan Malaysia (MIA). 

<Kembali>

 
Semua Maklumat adalah Hakcipta Terpelihara © 2011 Affin Bank Berhad.